اطلاعيه ها
چهارچوب گزارش پاورپونیت جهت ارائه به کمیته ساختار و فن آوری مدیریتی

چهارچوب گزارش پاورپونیت جهت ارائه به کمیته ساختار و فن آوری مدیریتی


به منظور واگذاری اموال و امکانات و اخذ مجوز اصولی از کمیته ساختار و فن آوری مدیریتی یکی از مستندات قابل ارائه به کمیته مزبور ، تکمیل گزارش پاورپونیت درخصوص تصدی مورد نظر می باشد . که در ذیل فایل نمونه قابل دسترس می باشد .

nemone

 
امتیاز دهی
 
 


خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.