اخبار برگزيده نوسازي و تحول اداري
جلسه کارگروه راهبری پدافند غیر عامل زیستی


جلسه کارگروه راهبری پدافند غیر عامل زیستی با مشارکت ادارات کل وابسته و معاونت ها ومدیریت های ستادی و دستگاههای مرتبط اجرایی استان خراسان رضوی ، با حضور ریاست محترم سازمان و جناب آقای مهندس ورداسبی رئیس محترم مرکز نوسازی وتحول اداری وزارت  ، در روز چهارشنبه مورخ 96/4/28  برگزار گردید . در این جلسه موضوعات پدافند زیستی ونیز  مراکز ثقل استان و شرح وظایف کمیته، مورد بحث و بررسی قرار گرفت


 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.