عناوين
واحدهاي معاونت


  • جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سایت مرکز نوسازی و تحول اداری ستاد و ارائه انتقادات، پیشنهادات با شماره تماس 64582121 -021 و یا آدرس  http://mail.agri-jahad.ir ، zahra.shadlo110@gmail.com  خانم شادلو کارشناس فن آوری اطلاعات مکاتبه نمایید.
  • مخابرات:64581
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.