عناوين
دفاتر معاونت
بيشتر

رئيس مركز
ابوالقاسم  ورداسبی

بيشتر

مديريت روش ها و فناوري اطلاعات
 علی امامی زاده
کمال مرتضی زاده
اكرم قاسمي
  • اكرم قاسمي مركز نوسازي و تحول اداري رئيس گروه وظايف قابل واگذاري

بيشتر

مديريت تشكيلات
سید محسن عظیمی
سعید طهمورثی
محمد اشراقی
  • محمد اشراقی مرکزنوسازی وتحول اداری مسئول مطالعات تطبیقی و کاهش تصدی ها
محمد جلالی
  • محمد جلالی مرکز نوسازی و تحول اداری رئیس گروه سازمان دهی و تشکیلات

بيشتر

مديريت بهبود مديريت وسرمايه انساني
محمد رضا عباسی
علیرضا خاکپور
  • علیرضا خاکپور مرکز نوسازی و تحول اداری رئیس گروه برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

بيشتر

امور عمومي
حسین کریمی فر

بيشتر

تکریم ارباب رجوع
سارا پند شنو

بيشتر

دبیرخانه برنامه پیشرفت جهادی
شهرام رستم پور

بيشتر

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.